Inloggen

Beleidsverklaring

Het beleid van Econox B.V. wordt gekenmerkt door speerpunten als respect, waardering, gezondheid, welzijn, veiligheid, beveiliging en kwaliteit. Econox B.V. zal haar medewerkers op een zo optimaal mogelijke manier bewust maken van de geldende regels op het gebied van kwaliteit, veiligheid, beveiliging en gezondheid, waarbij milieuaspecten niet uit het oog zullen worden verloren. Ter uitvoering hiervan heeft Econox B.V. de volgende beleidsregels opgesteld:


  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers, zodanig dat onze opdrachtgevers een positief gevoel ervaren als direct gevolg van de kwaliteit van producten en dienstverlening van Econox B.V.;
  • Econox B.V. neemt alle wettelijke regels op het gebied van veiligheid, beveiliging, gezondheid, welzijn, milieu en sociale wetgeving in acht;
  • Door inventarisatie van werkomgeving en werkomstandigheden tracht Econox B.V. een zo goed mogelijke inschatting te maken van mogelijke risico’s teneinde de veiligheid op de werkplek te optimaliseren en persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen;
  • Veiligheid, beveiliging, gezondheid, welzijn en milieu tracht Econox B.V. te allen tijde bespreekbaar te houden middels open communicatie;
  • Econox B.V. hecht veel waarde aan periodieke evaluatie van de kwaliteit van haar dienstverlening met zowel haar opdrachtgevers als haar medewerkers;
  • Econox B.V. blijft continu streven naar verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu door en voor onze medewerkers;
  • Econox B.V. heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 standaard.


De directie van Econox B.V. zal erop toezien dat bovenstaande strikt wordt nageleefd. Econox B.V. biedt haar medewerkers de mogelijkheid haar visie op het gebied van veiligheid, beveiliging, gezondheid, welzijn en milieu in te brengen. Econox B.V. werkt daar waar mogelijk aan de verbetering van processen.


Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede samenwerking en een voortdurende inzet en betrokkenheid van ons allemaal. Hierbij vervult de directie en het management een voorbeeldfunctie.


Dit beleid zal nader worden toegelicht en verwerkt in de procedures en heeft betrekking op alle activiteiten van alle medewerkers van Econox B.V. De beleidsverklaring zal jaarlijks worden geëvalueerd.


Directie Econox B.V.


Sebas van Vugt


Datum: 01-05-2020

SGS keurmerk
CE keurmerk
TUV SUD

Bestellijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen