Inloggen

FAQ over ventilatie in gebouwen in relatie tot corona

Geplaatst op 7-7-2020 door Anouk Wigchert


Een team van experts, bestaande uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, VLA, TVVL, ISSO, bba binnenmilieu, Franchimon ICM, Arbo-techniek, Universiteit Gent, TU Eindhoven en VCCN, hebben antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over gebouwinstallaties in gebouwen in relatie tot corona.

Wij hebben hieronder de vragen en antwoorden met betrekking tot ventilatie voor je verzameld.

Is het zinvol om meer te ventileren?
Meer ventileren is, naast alle maatregelen in relatie tot de sociale afstand en het vermijden van contact met oppervlakten, de meest effectieve aanpak binnen gebouwen om de kans op besmetting te minimaliseren. Het maximaliseren van de verse luchttoevoer (op ruimteniveau) wordt geadviseerd. Indien mogelijk moet de verse luchttoevoer opgevoerd worden tot minimaal 60 m3/h per. Indien de 60 m3/h per persoon daar niet haalbaar is, kies dan het maximale niveau dat wel haalbaar is. Schakel ventilatie naar de nominale stand tenminste twee uur voor opening van het gebouw en verlaag de stand twee uur na sluiting van het gebouw. Schakel 's nachts en in het weekend, de ventilatie niet uit, maar laat de ventilatie draaien in een lagere stand.

Indien het mechanische ventilatiesysteem onvoldoende capaciteit heeft om tot dit minimum te komen, ventileer dan meer door het openen van ramen aan weerszijden van het gebouw.

Op welke wijze kan gecontroleerd worden wat de ventilatiecapaciteit is van het gebouw?
Controleer of verse luchttoevoer minimaal 60 m3/h per persoon bedraagt of de CO2 concentratie max. 800 ppm is. Doe dit met extra aandacht voor de hotspotruimten zoals vergaderruimten.

Steekproefsgewijs kunnen debietmetingen uitgevoerd worden of data geanalyseerd worden uit gebouwbeheersystemen. Dit kan alleen als ventilatiedebieten of CO2 concentraties per ruimte gemonitord worden. Probeer het gebruik van ruimtes te beperken of te vermijden indien het gestelde ventilatiedebiet niet gerealiseerd kan worden of als de CO2 concentratie te hoog wordt.

Zijn monitoringsystemen zinvol?
Het monitoren van CO2 is zeker zinvol aangezien dit een indicator is van de luchtkwaliteit en daarmee de werking van het ventilatiesysteem. Voor CO2 geldt dat bij het overstijgen van de CO2 concentratie van 800 ppm er een duidelijke waarschuwing moet plaatsvinden en men moet overgaan op meer mechanisch of natuurlijk ventileren. Is dat niet mogelijk dan zou de bezetting van de specifieke ruimte verminderd moeten worden. Wanneer de grenswaarde achtereenvolgens gedurende 10% van een werkdag overschreden wordt is actie noodzakelijk. In hotspotruimte is eerder actie noodzakelijk. Monitoring is het meest belangrijk in hotspotruimten (bijvoorbeeld vergaderruimten).

Indien geïnvesteerd wordt in CO2 sensoren, overweeg dan om gelijktijdig ook sensoren aan te schaffen die andere parameters kunnen meten, zoals luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, TVOC en fijnstof.

Hoe kan de ventilatiecapaciteit verhoogd worden in hotspots (bijvoorbeeld in vergaderruimte)?
In vergaderruimten kan het setpoint van Variable Air Volume (VAV)- regelaars in het GBS verhoogd worden. Bij Constant Air Volume (CAV)-regelaars, kunnen de kleppen handmatig verder open gezet worden. Dit zal per situatie bekeken moeten worden. Aandachtspunten hierbij zijn het behoud van de ventilatie-effectiviteit, de luchtstromingsrichting in de ruimte en de drukhiërarchie .

Wat te doen in gebouwen die geen mechanische ventilatie hebben maar alleen natuurlijke ventilatie?
Voorzie alle natuurlijk geventileerde kantoorruimten en vergaderruimten van CO2 indicatoren. Instrueer gebouwgebruikers om de ramen constant open te houden, minimaal op kierstand, zodat de CO2 concentratie onder 800 ppm blijft. Indien dit door geluidsoverlast of andere omstandigheden niet mogelijk is dan is het advies de bezetting te verminderen door bijvoorbeeld thuis te werken.

Wat te doen met luchtfilters?
Centrale buitenluchtfilters: buitenluchtfilters worden niet blootgesteld aan het coronavirus. Buitenluchtfilters hoeven daarom niet vervangen te worden vanwege de mogelijke aanwezigheid van coronavirussen. Hanteer de normale vervangingsfrequentie. Wanneer het ventilatiesysteem een lange tijd heeft uitgestaan is het wel aan te raden om de buitenluchtfilters te vervangen. De stilstaande lucht kan namelijk schimmel- en bacteriegroei veroorzaken in de filters.

Centrale retourfilters: Als volgens het advies de recirculatie worden uitgezet, dient het retourfilter alleen om de eventueel aanwezige warmteterugwinningssystemen te beschermen tegen vervuiling. De retourfilters hoeven dan niet vervangen te worden.

Decentrale filters: Decentrale filters hoeven niet vervangen te worden. Hanteer de normale vervangingsfrequentie.
Zorg bij het vervangen van filters voor handschoenen, adembescherming en een afsluitbare zak waarin het oude filter afgevoerd kan worden.

Wat te doen met toiletventilatie?
Mechanische afgezogen toiletten: Indien een mechanische afzuiging van toiletten aanwezig is, zet dan het systeem in de hoogste stand en laat deze 24/7 aanstaan. Een onderdruk ten opzichte van de naastgelegen verkeersruimten is essentieel om overdracht van de toiletruimte naar de verkeersruimte te voorkomen. Schakelt de mechanische afzuiging op basis van aanwezigheid of verlichting aan/uit, overweeg dan dit anders te programmeren of het licht te laten branden, ook buiten de bedrijfstijden van het gebouw. Bij het openen van ramen in andere ruimten dient de onderdruk in de toiletten gehandhaafd te blijven.

Natuurlijk geventileerde toiletten: Zorg dat klepramen of andere spuivoorzieningen gebruikt worden, waarbij wel zeker gesteld wordt dat het toilet op onderdruk blijft ten opzichte van de verkeersruimte.

Wat te doen met CO2 gestuurde ventilatie?
Indien er sprake is van een CO2 gestuurde ventilatie, pas het setpoint aan naar 400 ppm, waardoor de ventilatie altijd blijft draaien en tijdens de openingstijden van het gebouw maximaal draait.

Wat te doen met warmteterugwinning in luchtbehandelingssystemen?
Twincoils: hier is geen enkel risico voor de overdracht van virussen tussen de afvoer lucht en toevoer lucht.

Platenwarmtewisselaars: indien het lekverlies kleiner is dan 5% dan is dit een aanvaardbaar risico. Indien het lekverlies groter is dan 5% dan lekverlies verkleinen door meer aandacht te geven aan het goed lekdicht maken.

Warmtewielen: indien het lekverlies kleiner is dan 5%, dan is dit een aanvaardbaar risico. Indien het lekverlies groter is dan 5%, bijvoorbeeld door de drukhiërarchie, verklein dan het lekverlies door meer aandacht te geven aan de drukhiërarchie. Eventueel kan, indien aanwezig, de bypass gebruikt worden. Mocht het warmtewiel uitgezet worden omdat op korte termijn het lekverlies niet verholpen kan worden, draai dan ieder uur het wiel een kwartslag. Langdurige stilstand kan leiden tot beschadigingen aan het warmtewiel.

Wat te doen met recirculatie in centrale luchtbehandelingssystemen?
Zet de recirculatiekleppen in de luchtbehandelingskast dicht en ventileer 100% met buitenlucht op de maximale luchthoeveelheid. Indien technisch noodzakelijk kan de maximale luchthoeveelheid wat verlaagd worden maar altijd blijven ventileren met 100% buitenlucht en niet recirculeren.

Heeft het effect om lucht anders te conditioneren (verwarmen, koelen, bevochtigen)?
Het huidige coronavirus (SARS-COV-2) is binnen het thermisch comfortgebied stabiel. Het is daarom niet effectief om extra te verwarmen of te koelen.

Het bevochtigen van de lucht is alleen zinvol wanneer die extreem droog is, lager dan een relatieve vochtigheid van 30%. Onder deze grens kunnen slijmvliezen in de neus en keel uitdrogen en daarmee haar functie om de ingeademde lucht te filteren verliezen. Onder winterse omstandigheden kan het voorkomen dat de binnenlucht onder deze grens raakt. Het inactiveren van het coronavirus dat zich in de ruimte bevindt, is pas effectief vanaf een relatieve vochtigheid van 70-80%. Het creëren van zulke condities is ongewenst vanwege thermisch comfort en het grotere risico van de groei van biologische agentia.


Heb je vragen over het inrichten en/of aanpassen van het ventilatiesysteem? Onze adviseurs staan dagelijks voor je klaar. Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

SGS keurmerk
CE keurmerk
TUV SUD

Bestellijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen